Gen yon gran diferans ant yon disip e yon moun ki senpman ap swiv yon moun. Moun ka swiv yon moun pou yon bagay, tankou swiv yon moun sou Twitter. Anpil moun te suiv Kris la, men se sèlman kèk moun ki te disip li. Mak 2:15 fè distenksyon an klè pou nou, ” Pita, Jezi t’ap manje lakay Levi. Te gen anpil lòt pèseptè kontribisyon ak moun k’ap fè sa ki mal ki t’ap SWIV Jezi. Tout moun sa yo te chita bò tab avè l’ ansanm ak DISIP li yo.” Disip li yo te avèk li e anpil lòt tap suiv li. Jezi enterese nan moun kap swiv li nan yon pwen pou l fè yo tounen disip. Jezi rele nou pou nou vinn disip pa pou mache deyè li. Pou vinn disip Jezi nou bezwen touye tét nou, tout nou menm dwe mouri e pou vinn tankou Kris ti kras pa ti kras chak jou. Moun kap mache deye l sèlman bezwen konnen chemin an san yo pa pèdi anyen nan yo. Jezi vle nou pèdi tout tèt nou pou nou jwenn tèt nou nan li. Menm jan yon grenn plant bezwen mouri pou grandi, nou dwe mouri pou viv. Jezi di disip li yo: “Nenpòt moun ki vle vin disip mwen, dwe nye tèt yo, pran kwa yo epi suiv mwen.” Mak 8:34. Nye tèt nou se sakrifye dezi nou chak jou. Li se yon pwosesis difisil, men li se vre liberasyon ak lapè lè nou vivan nan Kris la.

priye ak mwen, Papa nou ki nan Syèl la, nou di wmèsi paske w ban nou pitit wa, Jezi. Tanpri ede m vin yon vrè disip Kris la. Mwen pa vle jis yon moun ki ap mache deye Jezi. Ede m mouri chak jou pou m viv nan Kris la. Jezi, mwen renmen ou, e mwen vle vin plis tankou ou. Mwen vle pou moun wè ou nan mwen.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *